Hülp:Tutorial/2

Vun Wiktionary

In de Wiktionary, jüst as in de Wikipedia, kann een heel licht in verschedene Formaten schrieven. Dörto gifft dat en paar Teken un Afkörten, de du hier nu lehren warrst.

Överschriften[ännern]

Üm verschedene Överschriften to maken bruukt een dat Gliekheitsteken =. De Teken kümmt op jede Siet vun de Text, de as Överschrift vörkamen schall. Nu kann een mit de Tahl vun de Tekens bestimmen, woans de Överschrift utkieken schall.

En paar verklärte Tekens
Wat bi Wikipedia anwiest warrt Wat du dörto schrieven müttst

Ebene 2[ännern]

Ebene 3[ännern]

Ebene 4[ännern]

Ebene 5[ännern]
Ebene 6[ännern]

==Ebene 2==
===Ebene 3===
====Ebene 4====
=====Ebene 5=====
======Ebene 6======

Her bi wiktionary sünd de grötteren Överschriften nich so goot sehn, lever schall een de Vörlagen nehmen, de later noch beschrifft warrn.

Schriftännern[ännern]

Üm de Schrift to ännern, kursiv to maken, fett oder ok beids, bruukst du blots en Teken, dat Apostroph '.

En paar verklärte Tekens
Wat bi Wikipedia anwiest warrt Wat du dörto schrieven müttst

kursiven Text

''kursiven Text''

fetten Text

'''fetten Text'''

fetten un kursiven Text

'''''fetten un kursiven Text'''''

Middeweek

[[Middeweek]]

Textanorrnen[ännern]

Dat gifft ok Mööglichkeiten, dien Text anners antoorrnen. Dörvör gifft dat en paar mehr Tekens, man swar sünd de ok nich. Hier hest du es Liest dörvun:

En paar verklärte Tekens
Wat bi Wikipedia anwiest warrt Wat du dörto schrieven müttst
Du kennst de Text in
de neegste Zeil wiederlöpen laten hermit.

Du kennst de Text in <br> de neegste Zeil wiederlöpen laten hermit.

En heel fre'e Liest kriegst


du dörch en ne'en Afsatz un dit Teken.

En heel fre'e Liest kriegst <br> du dörch en ne'en Afsatz un dit Teken.

Text hoochstellt

Text <sup>hoochstellt</sup>

Text deepstellt

Text <sub>deepstellt</sub>

Hermit künnst du en beten in de Zeil na achtern rutschen.
:Hermit künnst du en beten in de Zeil na achtern rutschen.
  • Hermit maakst du en Punkt.
    • Hermit künnst na achtern rücken.

*Hermit maakst du en Punkt. **Hermit künnst na achtern rücken.

  1. Hermit künnst du en Optahlen maken.
  2. De enkelten Punkten kriegt denn en Nummer,
    1. mit de een denn Ünnerpunkten maken kann.
    2. De Zeilen warrt denn automaatsch tellt.

#Hermit künnst du en Optahlen maken.
#De enkelten Punkten kriegt denn en Nummer,
##mit de een denn Ünnerpunkten maken kann.
##De Zeilen warrt denn automaatsch tellt.

En Definitschoonsliest
maakst du op düsse Wies.
Du kannst denn ok her Ünnerpunkten maken.
Un so de Text
orrnen.

;En Definitschoonsliest
:maakst du op düsse Wies.
:Du kannst denn ok her Ünnerpunkten maken.
;Un so de Text
:orrnen.

En Text as en Borntext

<code>En Text as en Borntext</code>

Dörmit hest du de wichtigsten Saken lehrt, de een her bruukt, üm en Text to bearbeiden un to gestalten. In de neegste Schritt lehrst du, woans een en Artikel anfangt.