Wiktionary:Literaturlist

Vun Wiktionary

Her kaamt all de Böker rin, de as Borns för de Indrääg deent.

Sass, der neue - Plattdeutsches Wörterbuch, Plattdeutsch - Hochdeutsch Hochdeutsch - Plattdeutsch; Fehrs-Gilde (Hrsg.), Bearbeitet von Heinrich Kahl und Heinrich Thies; Wachholtz Verlag Neumünster (2009)