Zum Inhalt springen

ո

Vun Wiktionary
Character ո 
Unicode nameARMENIAN SMALL LETTER VO
Unicode blockArmenian
CodepointU+0578
Kiek ok bi: ռ, un n

Armenian[ännern]

Pronunciation[ännern]

Letter[ännern]

ո

Kleenbookstaav (Grootbookstaav Ո)

 1. The 24th letter of Armenian alphabet. Transliterated as o.
  Represents:
  close-mid back rounded vowel: IPA(key): [o] in Old Armenian
  close-mid back rounded vowel: IPA(key): [o] (but [vo] word-initially) in Eastern Armenian
  close-mid back rounded vowel: IPA(key): [o] (but [vo] word-initially) in Western Armenian
 2. The numeral 600 in Armenian numbering.

See also[ännern]


Old Armenian[ännern]

Alternative forms[ännern]

 • ով (ov) (used before vowels)

Etymology[ännern]

From Proto-Indo-Europääsch *kʷos, by loosing the initial consonant.

Pronoun[ännern]

Vörlaag:xcl-pron

 1. (interrogative) who?
  ո՞, ո՞ ոքo?, o? okʿ — who?
  ո՞ ի ձէնջ իշխեսցէ առնել զայդo? i jēnǰ išxescʿē aṙnel zayd — who among you dare do that?
  ո՞ ոք ի մարդկանէo? okʿ i mardkanē — who is he that ...?
  գիտեմ ո՛ է դաgitem ó ē da — I know who he is
  ո՛ ոք եւ իցէó okʿ ew icʿē — whoever he may be
  ո՞յր է մատեանսo?yr ē mateans — whose book is this?
  զո՞ խնդրէքzo? xndrēkʿ — whom do you seek?
  ո՞յր եսo?yr es — who are you for?
  ո՞ւմ ասացերu?m asacʿer — to whom have you spoken?
  ո՞ գիտէo? gitē — who knows?
  ո՞յք ոմանք իցենo?ykʿ omankʿ icʿen — who are they who ...?
  ո՞ւմ ի կապելոցu?m i kapelocʿ — to which of the prisoners?
  յո՞ւմ անձինyu?m anjin — on which person?
  ո՞յք եմքo?ykʿ emkʿ — who are we?
  ո եւ պէտo ew pēt — whoever it may be
  յոյր սակս/սակիyoyr saks/saki — why? on what account? for what reason?
  ում եւ պետum ew pet — whatever, whatsoever

Declension[ännern]

Vörlaag:xcl-decl-noun

Derived terms[ännern]

Descendants[ännern]

References[ännern]